testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁM NENÍ LHOSTEJNÉ


  • Dodržujeme platnou legislativu České republiky a Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí
  • Dodržujeme systém environmentálního managementu zavedený podle normy ISO 14001:2004
  • Veškeré vstupní materiály používané na všech úrovních výroby splňují evropské normy o nezávadnosti
  • Všechny tiskoviny můžeme vyrobit s certifikátem FSC® nebo PEFC a nově i Co2.
  • Dbáme na snižování emisí
  • Důsledně třídíme odpady a předáváme je oprávněným firmám k ekologickému zpracování


Soubory ke stažení