Historie

Historie

POČÁTKY TISKAŘSKÉ TRADICE NA ZLÍNSKU ANEB
HISTORIE SPOLEČNOSTI GRASPO CZ

1918 Tomáš Baťa začíná vydávat týdeník Sdělení zřízencům firmy T. & A. Baťa. Firemní noviny v té době nevydává žádný podnik v českých zemích a pravděpodobně ani ve střední Evropě.
1932 List dostává nový a výstižný název - Zlín. Byl vydáván každé tři týdny a jednalo se o klasický novinový formát s nákladem 130 000 výtisků.
1938 Baťova tiskárna produkuje tisíce výtisků novin a časopisů různých titulů, mj. i pro zahraničí. Na výrobě pracuje 21 stálých redaktorů v čele s legendárním Josefem Vaňharou.
30. léta Počátek Lidových závodů tiskařských a nakladatelských Olomouc (později Moravské tiskařské závody).
1939 -1945 Vydavatelská činnost je poznamenána válkou, rozsah tiskovin je značně omezen.
1962

Vzniká Grafie Zlín, pobočný závod národního podniku Grafie Brno. Zlínský závod je soustředěn v těchto provozovnách: 

  • 51. budova Svitu - je zde umístěna reprodukce, litografie, chemigrafie, rotační a velkoformátový barevný ofsetový tisk
  • Zarámí (dnešní Elektrodům) - klasická merkantilní tiskárna
  • Školní ulice (dnešní Impromat) - tisk a sazba společenského tisku a plakátů
  • Balkán (průchod z náměstí na dnešní ulici Zarámí) - mechanické zázemí provozů
1970 Konsolidace Grafie, resp. její závod ve Zlíně je převeden pod Moravské tiskařské závody se sídlem v Olomouci.
1975 Dokončena výstavba moderní tiskárny v Loukách, kam jsou přestěhovány dosavadní čtyři provozovny.
80. léta

Moravské tiskařské závody Zlín zaměstnávají až 600 pracovníků. Závod Zlín tvoří ještě dalších pět provozoven (Prostějov, Kroměříž, Staré město, Kyjov a Břeclav). Vedení závodu již tehdy sídlilo v dnešní budově GRASPO CZ.

1997

Založení tiskárny GRASPO CZ, a.s.

Již od prvopočátku byla Zlínská tiskárna koncipována jako moderní provozovna se zaměřením na tisk náročné barevné produkce. Baťovská tradice - obal prodává, podložená nejlepšími grafiky a výtvarníky, dala vzniknout náročné reprodukci, litografii, chemigrafii včetně tisku. Tato tradice je současnou tiskárnou GRASPO CZ, a.s. stále rozvíjena. Modernizace dokončující výroby a knihárny, obměna technologií, špičková předpříprava a grafika jsou moderními prvky firmy. Stále rozvíjející se metody řízení s ohledem na ekologii, lidské zdroje a plnění mezinárodních norem kvality dávají GRASPU příležitost tisknout a zpracovávat svou produkci prakticky pro celou Evropu.