testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Počátky tiskařské tradice na zlínsku ANEB
HISTORIE SPOLEČNOSTI GRASPO CZ


1918

Tomáš Baťa začíná vydávat týdeník Sdělení zřízenectvu firmy T.&A. Baťa. Firemní noviny v té době nevydává žádný podnik v českých zemích a pravděpodobně ani ve střední Evropě.

1932

List dostává nový a výstižný název - Zlín. Stává se z něj trojtýdenník klasického novinového formátu s nákladem 130 000 výtisků.

1938

Baťova tiskárna produkuje tisíce výtisků novin a časopisů různých titulů, mj. i pro zahraničí. Na výrobě pracuje 21 stálých redaktorů v čele s legendárním Josefem Vaňharou.

30.léta

Počátek Lidových závodů tiskařských a nakladatelských Olomouc (později Moravské tiskařské závody).

1939-45

Vydavatelská činnost je poznamenána válkou, rozsah tiskovin je značně omezen.

1962

Vzniká GRAFIE Zlín, pobočný závod národního podniku Grafie Brno. Zlínský závod je soustředěn v těchto provozovnách:

51. budova Svitu, kde je umístěna reprodukce, litografie, chemigrafie, rotační a velkoformátový barevný ofsetový tisk.

  • Zárámí (dnešní Elektrodům) - klasická merkantilní tiskárna
  • Školní ulice (dnešní Impromat) - tisk a sazba společenského tisku, plakátů
  • Balkán (průchod z náměstí na dnešní ulici Zarámí) - mechanické zázemí provozů

1970

Konsolidace Grafie, resp. její závod ve Zlíně je převeden pod Moravské tiskařské závody se sídlem v Olomouci.

1975

Dokončena výstavba moderní tiskárny v Loukách, kam jsou přestěhovány dosavadní tři provozovny.

80.léta

Moravské tiskařské závody Zlín zaměstnávají až 600 pracovníků. Závod Zlín tvoří ještě dalších pět venkovských provozoven (Prostějov, Kroměříž, Staré Město, Kyjov a Břeclav). Vedení závodu již tehdy sídlí v dnešní budově GRASPO CZ.

1997

Založení tiskárny GRASPO CZ, a.s.

Již od prvopočátku byla zlínská tiskárna koncipována jako moderní provozovna se zaměřením na tisk náročné barevné produkce. Baťovská tradice - obal prodává, podložena nejlepšími grafiky a výtvarníky, dala vzniknout náročné reprodukci, litografii, chemigrafii včetně tisku. Tato tradice je současným GRASPEM stále rozvíjena. Modernizace dokončující výroby a knihárny, obměna technologií, špičková předpříprava a grafika jsou moderními prvky firmy. Stále se rozvíjející metody řízení s ohledem na ekologii, lidské zdroje a plnění mezinárodních norem kvality dávají GRASPU příležitost tisknout a zpracovávat svou produkci prakticky pro celou Evropu.