testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


V říjnu proběhla pod vedením Nadace Tomáše Bati v prostorách České národní banky v Praze konference s názvem 120 let inspirace Baťou. Jedná se o 
historicky první setkání zástupců firem, které vzešly z kořenů firmy Baťa a firem, které se dnes hlásí k duchovnímu odkazu zakladatele Tomáše Bati. Mezi tyto firmy patří i naše tiskárna Graspo CZ, která byla hrdým partnerem této konference.

Firma Baťa, která je jedna z nejvýznamnějších firem československé historie a největší obuvnická firma na světě, přitom letos oslaví dvě důležitá jubilea. Předně je to 120. výročí založení firmy a 100. výročí nedožitých narozenin Tomáše Bati juniora. Můžeme tedy bez nadsázky mluvit o roce 2014 jako o „baťovském roce“.

Konference se zúčastnilo okolo 300 návštěvníků z řad manažerů firem z tuzemska i zahraničí, municipalit měst z baťovským imprintingem a také studentů českých univerzit. Nad konferencí převzali záštitu ministr financí Andrej Babiš, guvernér ČNB Miroslav Singer, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a primátor města Zlín Miroslav Adámek.