testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Když se řekne hrdina, většina lidí si představí statečného rytíře nebo superhrdinu z komiksu. Projekt Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje Vás však přesvědčí o tom, že neohrožené hrdiny lze najít i mezi „obyčejnými“ lidmi. Tento unikátní projekt, který organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již počtrnácté, každoročně oceňuje všechny, kteří se nebojí pomoci druhým mnohdy i za cenu ohrožení vlastního života. Naší tiskárně se myšlenka ocenění mimořádných činů občanů velmi zamlouvá, a proto jsme se rádi stali hrdým partnerem této akce. Na projektu se nám líbí i to, že mezi oceněnými jsou nejen profesionálové (policisté, záchranáři či hasiči), ale i děti a dospělí, kteří nemají ochranu zdraví a majetku spoluobčanů v popisu práce. Pokud Vás zajímá, kdo jsou letošní hrdinové se srdcem na pravém místě, přijďte na benefiční koncert, který se uskuteční ve středu 10. května od 18 hodin na nádvoří Zlínského zámku, kde proběhne i slavnostní předávání letošních cen. Více informací o projektu na webu http://www.cenasalvator.cz/