testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Projekty EU


PROGRAM OPPIK - MARKETING
Podpora exportních aktivit společnosti graspo cz
Cílem programu i projektu je podpořit růst a marketingovou připravenost nacházet nové trhy (mimo ČR), vstupovat na ně a udržet se na nich.
S tímto souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie.