Dotaz
poptávka
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Podporujeme a pomáháme


Svět kolem nás nám není lhostejný, a proto každý rok podporujeme spoustu regionálních i celostátních organizací. Zaměřujeme se zejména na pomoc dětem, osobám tělesně či duševně postiženým, osobám v nouzi, podporujeme vzdělání, sport a rozvoj kultury. 
Následujícím organizacím jsme věnovali naše diáře, notesy, kalendáře, bloky, notýsky pro školáky, dětské pozvánky, pexesa, mapy, rozvrhy hodin, karty, nebo jsme jim vytiskli informační letáčky či plakáty.


Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje - unikátní projekt, který organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Cílem projektu je ocenit ty, kteří se nebojí pomoci druhým mnohdy i za cenu ohrožení vlastního života. Mezi oceněnými jsou nejen profesionálové (policisté, záchranáři či hasiči), ale i děti a dospělí, kteří nemají ochranu zdraví a majetku spoluobčanů v popisu práce.

Swim Masters Zlín - sportovní klub, jehož členy jsou většinou bývalí závodní plavci, kteří ale i přes svůj vyšší věk mají stále vysokou výkonnost, aktivně se udržují v kondici a účastní se nejrůznějších domácích i zahraničních závodů v kategorii Masters. 

Skrz prsty - netradiční jednodenní festival, který pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tento festival je zajímavý zejména tím, že se jeho organizátoři nebojí rozpoutat diskuzi o tabuizovaných tématech ve společnosti. Program festivalu každoročně obsahuje celou řadu workshopů, přednášek s experty a jeho součástí je i projekce dokumentu souvisejícího s tématem.

Naděje - nezisková organizace, která působí na celém území České republiky a zaměřuje se na pomoc v pěti oblastech: pro lidi bez domova, lidi ve stáří, lidi s handicapem, ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež. Zlínská pobočka Naděje se mimo jiné dlouhodobě věnuje sportu zdravotně postižených. Velké úspechy slaví zejména v oblasti plavání, kterému se věnuje nejen po stránce sportovní, ale i organizační, jelikož pořádá Mistrovství Moravy v plavání pro sportovce s mentálním handicapem. Naše tiskárna spojila síly se zlínskou Nadějí právě v rámci této akce.

NEOCUP - charitativní projekt, který je zaměřen na pomoc předčasně narozeným dětem, které jsou nuceny první dny svého života trávit na oddělení jednotky intenzivní péče. Cílem projektu je získání finančních prostředků na zajištění nezbytné péče a vybavení pro předčasně narozené děti, aby s nimi jejich rodiče mohli být v kontaktu od prvních chvil.

                      


Asociace neziskových organizací Zlínského kraje
nezisková organizace, která se podílí na rozvoji občanské společnosti v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí, cestovního ruch, sportu aj.                                           


Galerijní a muzejní noc
- galerie se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy a vzdělávací programy.


Slunečnicesdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže. Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
Prosaz
- posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Organizace je zapojuje do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.


Charita sv. Anežky Otrokovice - Základním posláním je pomoc potřebným lidem – tím se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto stavům a situacím.

Dětské sportovní centrum Koťata a Kocouři Zlín - sportovní centrum pracuje podle nejnovějších metod z oblasti pohybu, a proto do své taneční a sportovní výuky zařadily další metody, které vedou ke zlepšení motivace dětí k pohybu.

Bambiriáda - Aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. 


Střední průmyslová škola polytechnická

 

Osobnost Zlínského kraje - vyhlášení výsledků ankety osobnosti roku Zlínského kraje.

   
  


Mateřská škola Stonožka

Základní škola Mikoláše Alše Zlín

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž