testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Velmi nás těší, že jsme se stali partnerem festivalu Skrz prsty, který pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již čtvrtým rokem. Tento festival nás zaujal zejména proto, že se jeho organizátoři nebojí rozpoutat diskuzi o tabuizovaných tématech ve společnosti. Naše tiskárna podpořila festival tiskem propagačních materiálů, jejichž osobitou grafiku si navrhli sami studenti. Pokud se ani vy nechcete dívat na svět skrz prsty, přijďte ve středu 29. března do Zlínského klubu 204. Letošním tématem je svoboda a její různé podoby. Více informací na webu http://skrzprsty.cz/.