testssss
+420 577 606 247
CZENDESKFRRU


Pro nás samozřejmost, PRo VÁS GARANCe KVALITY

ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • Kvalita práce je zahrnuta ve firemní strategii i běžném provozu, cílem je spokojený zákazník.


ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTeM

 • Péče o životní prostředí je zahrnuta ve firemní strategii i běžném provozu, cílem je postupné snižování negativních vlivů společnosti na životní prostředí.


Jak certifikát ISO 9001 tak i certifikát ISO 14001 naše společnost získala v roce 2007 a pravidelně je úspěšně obhajuje.

ISO 12647 COLOR MANAGEMENT
 • Získáním certifikátu ISO 12647 jsme oprávněni deklarovat dodržování normou stanovené hodnoty pro výrobní postupy.


Správa barev
 • Zpracováváme data ve workflow „Trueflow“ od firmy Dainippon Screen

 • Pro SW převody RGB-CMYK aplikujeme profily AdobeRGB 1998 a Fogra 51


Certifikovaný nátisk
 • Pro zhotovení kontrolních nátisků používáme certifikovaný systém Color Proof GMG na tiskárně Epson 4880


Tisk
 • Certifikaci tiskových strojů provádíme softwarem Print Control a kontrolujeme vytištěné archy softwarem Rapid Check
 • Ve stroji probíhá kontrola archů denzitometrem Color Pilot (CCI)
 • Certifikát jsme získali v roce 2009 a obhájili jej na jaře roku 2013


certifikát fsc® - Značka odpovědného lesnictví, Cert no. SA-COC-002011
 • Splněním podmínek nezbytných pro certifikaci podle FSC C-o-C nabízí firma GRASPO CZ, a.s. všem klientům možnost zhotovení brožur a knih s vysokou kvalitou polygrafického zpracování a zároveň garanci, že produkt byl vytištěn v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí na papíru s ověřeným původem.

Certifikát PEFC
 • Nově Vám nabízíme také možnost výroby Vašich knih, katalogů a brožur také pod hlavičkou certifikátu PEFC, který jsme získali v říjnu 2014.
 • "Certifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka." Zdroj: www.pefc.cz

Akreditované laboratorní testování

 • Složení tiskovin je důležité a to především jejich nezávadnost. Příkladem laboratorního šetření byl i požadavek Holandského zákazníka, vyrábějící agendy pro Disney, o doložení certifikátu, že vyrobené tiskoviny neobsahují škodlivé cadmium. Jednalo se o nařízení REACH. Certifikát o nezávadnosti jsme obdrželi v červnu 2020 od certifikované laboratoře ITC Zlín.
 • I Vy nás můžete požádat o testování na zakázku Vámi poptávaných tiskovin.

CERTIFIKÁT CO2
 • Snažíme se aktivně snižovat uhlíkovou stopu. Náš závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy nám stanovuje plán řízení. Prostřednictvím tohoto plánu chceme dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí. Součástí je postup pro řízení uhlíkové stopy, cíle snižování emisí CO2 a akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. 
 • přiložené dokumenty: Certifikát, Plán řízení uhlíkové stopy, Scope list

Galerie